11. v patek a v sobotu bowling

Tak jsme se zase po roce se?li. Organizátoři tohoto ke?erského setkání se jako v?dy vyznamenali.
Nové nápady, konkrétně náv?těva Brodské řídící vě?e nádra?í byla moc zajímavá.

Vratislav Voral |Neděle 13.03.2016, 11:18 | About me | 0 komentářů

DRONY NAD SILNICÍ

Je to u? docela dávno,kdy někteří z nás zvonili na náměstích proti nesvobodě, represím, nemo?nosti cestovat a pro rovná práva pro v?echny.

Prý se v?e změní k lep?ímu, budeme moci cestovat, děti se dostanou na jakou ?kolu chtějí, nikdo o nás nebude rozhodovat, prostě budeme se mít dobře bez zbytečných zásahů do na?eho ?ivota.

A co se nestalo?

Vratislav Voral |Neděle 28.02.2016, 09:42 | About me | 0 komentářů

Pro kritiky minulého re?imu!!

Vá?ení kritici minulého re?imu,

uka?te mi jediný národ na světě na?í velikosti, který před rokem 1989 dokázal vyvíjet a vyrábět trysková letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobní automobily, ?pičkové zbraně, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily, námořní lodě, tanky, ?pičkové sklářské a porcelánové výrobky atd. Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme NIC. NIC.

BYLI JSME VELMI SCHOPNÝ NÁROD to v?ak vy nechcete sly?et jen si trváte na svých nesmyslech. P.S. Pro ty, kteří s vý?e uvedeným souhlasí prosím, aby dle vlastního uvá?ení tuto informaci ?ířili dále.

Pár vtipů na závěr

Vratislav Voral |Pátek 26.02.2016, 20:05 | About me | 0 komentářů

KUBA ? OSTROVNÍ STÁT

Ve středu desátého února jsme se se?li v zasedací místnosti obecního úřadu na zajímavé předná?ce o Kubě.
Ka?dé cestování má něco do sebe. Nejlep?í je cestovat osobně, ale kdo by měl stále tolik času, peněz, vhodný věk, anebo jen pouhou odvahu, vypravit se na daleké cesty.

Vratislav Voral |Pátek 12.02.2016, 22:36 | About me | 0 komentářů

Sobínov - Memoriál Ladislava Dymáčka

Převzato z obecního webu.

Ohlédnutí za vydařeným sobotním pochodem V sobotu 6. února 2016 se uskutečnil 22. ročník akce ?Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka?.

Vratislav Voral |Čtvrtek 11.02.2016, 08:56 | About me | 0 komentářů

OSM LET !!!

Právě před osmi lety touto dobou se nám naboural Vrá?a. Do dne?ka tomu nemů?eme uvěřit, ale u? osm let ho nemáme.

Miroslav Florian : Kdybych měl tolik ?ivotů, co květů ?alvěj má, a ka?dý hořký byl a v ka?dém byla tma, v?echny bych rád je dal, aby z nich lék se stal, který by pomáhal, kdy? někdy srdce bolí.

Kdo jste ho znali, tak si vzpomeňte spolu s námi na jeho mládí, úsměv a radost ze ?ivota. Anička, Soňa a Vratislav Voralovi.

Vratislav Voral |Pátek 29.01.2016, 16:24 | About me | 0 komentářů