Zajímavý den na Novém Ransku.

Osadní výbor Nového Ranska ve spolupráci se Slévárnou a modelárnou na Novém Ransku uspořádal u příle?itosti 180 let obce a 130 let Pujmanovy strojírny den otevřených dveří a výstavu o historii obce.

Vratislav Voral |Neděle 6.09.2015, 09:57 | About me | 2 komentáře

LÉTO V ?ELEZNÝCH HORÁCH.

Rok se s rokem se?el a v Sobíňově na okraji ?elezných hor se se?li milovníci pě?í turistiky i cyklojízdy. Se?li se ji? po dvacáté prvé a Obecní úřad Sobíňov s KČT Havlíčkův Brod připravili jako ka?dý rok zajímavé trasy jak pro kolo, tak i pro pě?í.

Vratislav Voral |Sobota 1.08.2015, 18:18 | About me | 0 komentářů

Dovolená na Nových Hradech 2015

Letos jsme si zamluvili dovolenou na Nových Hradech v Ji?ních Čechách. Kdy? jsem na internetu procházel nabídkou ubytování, tak jsem na?el jeden, který byl přímo v krásném údolí jménem Terezčino.

Vratislav Voral |Středa 29.07.2015, 12:42 | About me | 2 komentáře

Rallye ?koda klubu 2015

Motto: není důle?ité zvítězit, ale zúčastnit se.

Nemohu jinak, ne? začít obligátním, " tak jsme se zase po roce se?li".

Ptáte se kde?
No přece na parkovi?ti pod letním plaveckým areálem v Brodě, kde byl start oblíbené soutě?e nás, původně ?kodováků, ale dnes ji? aut a vyznání v?eho druhu.

Vratislav Voral |Neděle 7.06.2015, 14:44 | About me | 0 komentářů

SOBÍŇOV 10 LET NAUČNÉ STEZKY

Tak jsme dnes měli oslavu deseti let od otevření naučné stezky. Naučná stezka byla v Sobíňově dána do u?ívání pro veřejnost 25. června 2005.

Při zahájení se tehdy se?lo více ne? 150 nejen místních obyvatel, ale i občanů sousedních obcí. Se?el se zde také velký počet členů KČT. http://www.obecsobinov.cz/…/mapka-v.jpg

Vratislav Voral |Sobota 30.05.2015, 18:34 | About me | 0 komentářů

PROCHÁZKA NIVOU DOUBRAVY 24.5.2015

V Sobíňově u kostela se nás, kteří mají zájem o své okolí, se?lo okolo dvaceti.

Po příjezdů odborníků z Pozemkového spolku Sdru?ení Krajina jsme se dali na pochod a okolo Babína jsme pomalu do?li na první zajímavou lokalitu.

Vratislav Voral |Neděle 24.05.2015, 16:51 | About me | 1 kometář