Rallye ?koda klubu 2015

Motto: není důle?ité zvítězit, ale zúčastnit se.

Nemohu jinak, ne? začít obligátním, " tak jsme se zase po roce se?li".

Ptáte se kde?
No přece na parkovi?ti pod letním plaveckým areálem v Brodě, kde byl start oblíbené soutě?e nás, původně ?kodováků, ale dnes ji? aut a vyznání v?eho druhu.

Vratislav Voral |Neděle 7.06.2015, 14:44 | About me | 0 komentářů

SOBÍŇOV 10 LET NAUČNÉ STEZKY

Tak jsme dnes měli oslavu deseti let od otevření naučné stezky. Naučná stezka byla v Sobíňově dána do u?ívání pro veřejnost 25. června 2005.

Při zahájení se tehdy se?lo více ne? 150 nejen místních obyvatel, ale i občanů sousedních obcí. Se?el se zde také velký počet členů KČT. http://www.obecsobinov.cz/…/mapka-v.jpg

Vratislav Voral |Sobota 30.05.2015, 18:34 | About me | 0 komentářů

PROCHÁZKA NIVOU DOUBRAVY 24.5.2015

V Sobíňově u kostela se nás, kteří mají zájem o své okolí, se?lo okolo dvaceti.

Po příjezdů odborníků z Pozemkového spolku Sdru?ení Krajina jsme se dali na pochod a okolo Babína jsme pomalu do?li na první zajímavou lokalitu.

Vratislav Voral |Neděle 24.05.2015, 16:51 | About me | 1 kometář

SOBÍŇOV VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2015

Tak jsme se zase po roce se?li na obecním úřadě k uvítání na?ich nových občánků.

Vratislav Voral |Neděle 17.05.2015, 11:40 | About me | 1 kometář

Kolínská řepařská drá?ka 2015

Občas se mi stává, a věřím, ?e Vám taky, ?e máte pocit, který říká" někam jeď, něco za?ij, u?ij si toho volna navíc" Tak jsem zabrousil na internet a hele, ono se koná zahájení sezóny na Kolínské drá?ce.

Vratislav Voral |Sobota 2.05.2015, 09:05 | About me | 0 komentářů

Čistá Vysočina 2015

U? asi týden poslouchám v rozhlase a čtu v novinách o leto?ním či?tění Vysočiny okolo silnic v na?em kraji a chválu na přístup v?ech slo?ek za příkladný jarní úklid v roce minulém. Ale!!!!

Vratislav Voral |Úterý 14.04.2015, 19:30 | About me | 0 komentářů