Svatý Martin v Sobíňově

Na obecních stránkách se objevil plakát s pozvánkou na Svatomartinský jarmark a průvod ve farním areálu v Sopotech. Ji? po druhé ho pořádalo sdru?ení Spolčo z Chotěboře. Proto?e je člověk zvědavý, tak jsme se i ve větrném počasí za?li podívat po deváté hodině do Sopot. Jeliko? bylo doopravdy hodně větrno a sychravo, tak jsem prodejce i organizátory docela litoval, proto?e lidi skoro ?ádní a v?e se ve větru jen klepalo.

Vratislav Voral |Pondělí 17.11.2014, 10:56 | About me | 0 komentářů

poučení z loupe?e

Při loupe?i v bance lupič zakřičel: ?Nehýbejte se! Peníze patří nám, va?e ?ivoty patří vám!? V?ichni v bance si ti?e lehli. [Tomu se říká: Koncept změny my?lení. Akceptace situace.] Kdy? si jedna ?ena lehla provokativně na stůl, lupič na ni zakřičel:

Vratislav Voral |Pátek 14.11.2014, 17:58 | About me | 0 komentářů

Vzpomínka

Miroslav Florian : Kdybych měl tolik ?ivotů, co květů ?alvěj má, a ka?dý hořký byl a v ka?dém byla tma, v?echny bych rád je dal, aby z nich lék se stal, který by pomáhal, kdy? někdy srdce bolí.

Vratislav Voral |Neděle 9.11.2014, 09:15 | About me | 0 komentářů

Volby a ustavující zastupitelstvo v Sobíňově

Tak proběhly volby, dopadlo to podle mého očekávání a tak jsem byl zvědavý, jak dopadne první zastupitelstvo, kde se bude volit starosta a místostarosta.

V poslední době se mi občas stalo,(při rozhovoru s občany na?í obce), ?e se občas někdo zmínil o tom, ?e bych mohl být starostou, nebo místostarostou já.

Vratislav Voral |Neděle 9.11.2014, 08:52 | About me | 0 komentářů

Vydařený víkend

Tak se tento víkend nad očekávání povedl. V sobotu pár ke?í, náv?těva eventu v Chotěboři, odpoledne přepadení vlaku a boj na nádra?í, v neděli projí?ďka na kole pro ke? do Krucemburku a odpoledne náv?těva ateliéru u malíře J.Kreibicha.

Vratislav Voral |Neděle 5.10.2014, 17:51 | About me | 0 komentářů

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2014

Tak zase po roce při?lo na obec pozvání k zábavnému klání obcí Podoubraví.

V tomto klání nejde ani tak o vítězství, jako o pořádný kopec zábavy spojený s dobrým pitím a jídlem.

Je to sice kopec zábavy, kde pořádající obec v?dy vymyslí něco nového, nebo staronového, ale stejně chce jako pořádající vyhrát. Je pravdou, ?e vyhrát chce ka?dý, ale někteří k tomu mají blí?.
No to jen tak na okraj, ale teď k samotné soutě?i.

Vratislav Voral |Pátek 12.09.2014, 18:07 | About me | 0 komentářů