PÁR VTIPŮ DO NOVÉHO ROKU

Izolepa doká?e změnit mnohé. Třeba místo ?ne!? vám holky budou říkat jenom ?hmhmehemhmmm..!?

Vratislav Voral |Sobota 27.12.2014, 10:33 | About me | 0 komentářů

U?IJTE SI POHODU.

Tato doba je jako ka?dý rok u vět?iny lidí vhodná k bilancování. Co se povedlo, kde by člověk měl postupovat jinak, kde udělal chybu a jak se jí pří?tě vyvarovat.

Vratislav Voral |Sobota 27.12.2014, 10:22 | About me | 0 komentářů

pár vtipů

Řidičku, která je u? léta v důchodu, ale přesto si potrpí na svůj mladistvý vzhled, zastaví dopravní policista: ?Víte, ?e jste překročila ?edesátku?!? Ona si sundá brýle, přepudruje se, podívá se do zpětného zrcátka a pak se otočí na policistu: ?U? je to lep?í??

Inzerát ideální ?eny: Vařím chutně, mluvím málo, hlava mě nebolí.

Vratislav Voral |Neděle 7.12.2014, 09:24 | About me | 0 komentářů

Svatý Martin v Sobíňově

Na obecních stránkách se objevil plakát s pozvánkou na Svatomartinský jarmark a průvod ve farním areálu v Sopotech. Ji? po druhé ho pořádalo sdru?ení Spolčo z Chotěboře. Proto?e je člověk zvědavý, tak jsme se i ve větrném počasí za?li podívat po deváté hodině do Sopot. Jeliko? bylo doopravdy hodně větrno a sychravo, tak jsem prodejce i organizátory docela litoval, proto?e lidi skoro ?ádní a v?e se ve větru jen klepalo.

Vratislav Voral |Pondělí 17.11.2014, 10:56 | About me | 0 komentářů

poučení z loupe?e

Při loupe?i v bance lupič zakřičel: ?Nehýbejte se! Peníze patří nám, va?e ?ivoty patří vám!? V?ichni v bance si ti?e lehli. [Tomu se říká: Koncept změny my?lení. Akceptace situace.] Kdy? si jedna ?ena lehla provokativně na stůl, lupič na ni zakřičel:

Vratislav Voral |Pátek 14.11.2014, 17:58 | About me | 0 komentářů

Vzpomínka

Miroslav Florian : Kdybych měl tolik ?ivotů, co květů ?alvěj má, a ka?dý hořký byl a v ka?dém byla tma, v?echny bych rád je dal, aby z nich lék se stal, který by pomáhal, kdy? někdy srdce bolí.

Vratislav Voral |Neděle 9.11.2014, 09:15 | About me | 0 komentářů