SOBÍŇOV VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2014

Dne 10. 5. 2014 po del?í odmlce proběhlo ji? druhé vítání nových občánků.

Jsem rád, ?e jsme na tuto tradici loni navázali, doplnili do kroniky v?echna chybějící jména a důstojně uvedli tyto krásné a spokojené děti do na?í obce.

Vratislav Voral |Sobota 10.05.2014, 20:40 | About me | 0 komentářů

Jarmark v Sobíňově

Tak jsme si to u?ili. Ptáte se co?

No přece vyná?ení smrti (Morany)„[http://cs.wikipedia.org/wiki/Morana]“ z obce. Bylo tím ukončeno období zimy a nastolení vlády jara.

Vratislav Voral |Sobota 5.04.2014, 21:52 | About me | 0 komentářů

Ewent a krásný celý den

Ano, krásný den to byl. Musím si ho pochválit, proto?e doopravdy to byl pohodový, úspě?ný a relaxační den, který neměl chybu.

Vratislav Voral |Sobota 22.03.2014, 21:14 | About me | 0 komentářů

Pár rýmovaček

Tentokrát mé ke?ky nav?tívil DRAHOKAM. Je to ?ibal a zápis zapsal jako rýmovačky. Dík za ně a dávám je k volnému nahlédnutí V.V.

Vratislav Voral |Neděle 9.03.2014, 12:07 | About me | 0 komentářů

Ke?ky v sobíňově po roce

Je to přes rok a měsíc, kdy jsem na památku Vráti spustil ke?ky v Sobíňově. Musím v?echny, kdo je nav?tívili pochválit, proto?e mě vět?ina jejich logů potě?ila a na negativní jsem se sna?il reagovat úpravou, aby byli v?ichni spokojeni.

Vratislav Voral |Sobota 1.03.2014, 16:53 | About me | 0 komentářů

Pár vtipů ke zlep?ení nálady.

Učitelka se nedopatřením dostane do pekla. Bloumá, rozhlí?í se, nakonec si zaleze do koutka a pozoruje cvrkot, a? ji tam najde při kontrole Lucifer: „Proboha, ?enská, co tu děláte, tohle je nějakej renonc, vy přeci patříte do nebe. Tohle je peklo.“ „Peklo? A já myslela, ?e to je velká přestávka.“

Vratislav Voral |Sobota 1.03.2014, 16:03 | About me | 0 komentářů