DAVID RÁTH

David Ráth, taky rád. Teď nemyslím známé „kamarád taky rád“, ale on asi má rád úplně nejvíc penízky.

Vratislav Voral |Sobota 19.05.2012, 11:49 | About me | 0 komentářů

Něco na zasmání

Psychopat napustil jedem peníze, které daroval do sbírky na pomoc dětským domovům. Zemřelo 20 poslanců, 2 starostové a 1 ministr. ?ádné dítě zatím nebylo ohro?eno

Vratislav Voral |Sobota 12.05.2012, 17:19 | About me | 0 komentářů

Modelové království

To byste nevěřili, co se dá potkat ve ?ďáře nad Sázavou. Při odpoledním výletě do ?ďáru jsme se pohodově procházeli a najednou koukáme na nápis prodejna modelů a modelové koleji?tě.

Vratislav Voral |Neděle 22.04.2012, 19:57 | About me | 0 komentářů

Čistá Vysočina 2012

U? asi týden poslouchám v rozhlase a čtu v novinách o leto?ním či?tění Vysočiny okolo silnic v na?em kraji a chválu na přístup v?ech slo?ek za příkladný jarní úklid v roce minulém. Ale!!!!

Vratislav Voral |Sobota 14.04.2012, 20:24 | About me | 0 komentářů

Květná neděle

Květná neděle je připomínkou Je?í?ova vjezdu do Jeruzelému, kdy byl vítán palmovými ratolestmi.

Na Květnou neděli se světí větvičky, které se nosí domů, kde se uchovávají po celý rok do Popeleční středy, kdy se pálí a slou?í k posypání popelem. Někdy se větvičky nosí taky na hřbitovy. V na?ich končinách se často pou?ívají kočičky nebo jiné zelené ratolesti, proto?e palmy nejsou k dispozici.

Květnou nedělí začíná Strastný týden. Na Květnou neděli jsou úlevy od půstu.

Květné neděli se říká také Květnice, Květnica, Beránkova neděle, Pa?ijová neděle a Palmová neděle.

Vratislav Voral |Neděle 1.04.2012, 13:39 | About me | 0 komentářů

Lidé obrátili naruby sedm hlavních hříchů a vyhlásili je za ctnosti:

** pýchu nazvali zdravým sebevědomím lakomství zákonem ekonomiky smilstvo zdravým biologickým instinktem nestřídmost vy??í ?ivotní úrovní surovou závist a nenávist bojem o spravedlnost a politickou svobodu hněv rozhořčením nad názorem druhých a lenost nazvali filozofickým postojem**

Vratislav Voral |Úterý 13.03.2012, 19:36 | About me | 0 komentářů