Čistá Vysočina 2012

U? asi týden poslouchám v rozhlase a čtu v novinách o leto?ním či?tění Vysočiny okolo silnic v na?em kraji a chválu na přístup v?ech slo?ek za příkladný jarní úklid v roce minulém. Ale!!!!

Vratislav Voral |Sobota 14.04.2012, 20:24 | About me | 0 komentářů

Květná neděle

Květná neděle je připomínkou Je?í?ova vjezdu do Jeruzelému, kdy byl vítán palmovými ratolestmi.

Na Květnou neděli se světí větvičky, které se nosí domů, kde se uchovávají po celý rok do Popeleční středy, kdy se pálí a slou?í k posypání popelem. Někdy se větvičky nosí taky na hřbitovy. V na?ich končinách se často pou?ívají kočičky nebo jiné zelené ratolesti, proto?e palmy nejsou k dispozici.

Květnou nedělí začíná Strastný týden. Na Květnou neděli jsou úlevy od půstu.

Květné neděli se říká také Květnice, Květnica, Beránkova neděle, Pa?ijová neděle a Palmová neděle.

Vratislav Voral |Neděle 1.04.2012, 13:39 | About me | 0 komentářů

Lidé obrátili naruby sedm hlavních hříchů a vyhlásili je za ctnosti:

** pýchu nazvali zdravým sebevědomím lakomství zákonem ekonomiky smilstvo zdravým biologickým instinktem nestřídmost vy??í ?ivotní úrovní surovou závist a nenávist bojem o spravedlnost a politickou svobodu hněv rozhořčením nad názorem druhých a lenost nazvali filozofickým postojem**

Vratislav Voral |Úterý 13.03.2012, 19:36 | About me | 0 komentářů

Hluk v obci

Rok se s rokem se?el a zase se nám vrátilo jaro, jarní sluníčko, jarní práce na zahrádkách a samozřejmě se nám vrátí i hluk, na který si sice dost lidí stě?uje, ale stejně ho vytváříme vlastní činností.

Vratislav Voral |Neděle 11.03.2012, 09:32 | About me | 0 komentářů

?pína okolo nás.

Je mnoho druhů ?píny.

Snad nejhor?í je ?pína , která vede k přenosu různých nemocí a dal?ích nechutností.

Dal?í z druhů ?píny, které nemusím je ?pína morální, která se v poslední době na obyčejného člověka valí z televize a ostatních médií ze v?ech stran.
Ta, i kdy? v?ichni jsou relativně čistí, na nás v?ech podle toho jak se k ní stavíme ulpí na dost dlouho.

Vratislav Voral |Sobota 25.02.2012, 20:51 | About me | 0 komentářů

Pár vtipů pro zahřátí

Tak se nám lehce otepluje, je svatého Valentýna a jeliko? americké svátky se u nás ze zásady neoslavují, tak si zvedneme náladu alespoň nějakým tím vtipem.

Policie odlo?ila vy?etřování podvodů s vysoko?kolskými diplomy. „Nebyl zji?těn ?ádný spáchaný zločin,“ konstatoval velitel okrsku policejního sboru plk. JUDr. Ing. Mgr. PhDr. MUDr. RNDr. Jan Novák, PhD

Co vidí optimista na hřbitově? Samé plusy.

Na mostě stáli tři: on, ona a jemu.

„To jí nesmí? říct, ?e se? nahluchlej!“ „?e sem co?“

Přijde kostra k doktorovi a doktor povídá: „No, vy jdete brzo!“

Vratislav Voral |Úterý 14.02.2012, 21:54 | About me | 0 komentářů