Výročí osvobození

Tak je to u? 65 let, co skončila druhá světová. Pro ka?dého to znamená něco trochu jiného, proto?e ka?dý má na tuto dobu jiné vzpomínky.

Hlavně to byla radost, ale v mnoha rodinách i smutek, který ani největ?í veselí nemohlo utě?it. Proto?e v mnoha rodinách a i v na?í někdo padl.

Vratislav Voral |Pondělí 10.05.2010, 18:57 | About me | 4 komentáře

Krásná rána a geocaching 3

V pátek jsem zaregistroval novou ke? v okolí Chotěboře. Tak?e co udělá ka?dý ke?er? Co nejdříve jí jde odlovit, zvlá?? kdy? je tak blízko.

Vratislav Voral |Neděle 25.04.2010, 08:52 | About me | 0 komentářů

Pěkné jaro a geocaching 2.

Tak nám nastaly pěkné jarní dni.

Hned se to na ten svět lépe dívá, člověk se tě?í na sluníčko a na nějakou tu práci na zahrádce, při které by si odpočinul a trochu relaxoval.

Začínají kvést první kytky a zelenají se první stromy. taky se začínají ozývat po ránu ptáci a hned je to veselej?í.

Vratislav Voral |Neděle 18.04.2010, 16:22 | About me | 0 komentářů

První apríl a geocaching 1.

Tak Vás zdravím k prvnímu dubnu.

Ve Wikipedii je apríl označení pro první dubnový den – 1. duben. U? od 16. století je apríl spojen s různými ?ertíky a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec serioznosti a vypustit tzv. kachnu. Problém pak nastává, ?e lidé neberou vá?ně ani některé vylo?eně seriózní články. Předpokládá se, ?e svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na veselej?í jaro. V některých případech se apríl koná současně i 30. dubna, ale tento den ji? není tolik roz?ířen.

Tohle je strohé konstatování o dni, kdy si hlavně mladí, u?ijí hodně legrace.

Vratislav Voral |Čtvrtek 1.04.2010, 18:32 | About me | 0 komentářů

Geocaching

Párkrát jsem se ve svých článcích zmínil, ?e se věnuji jedné činnosti, která mi zabere dost volného času, ale pohybem a pobytem v přírodě si člověk vyčistí hlavu a je?tě dělá něco pro své zdraví. Chci se o této činnosti zmínit v několika článcích na pokračování, abych informoval toho kdo čte moje články o této zábavě.

Ano ta činnost je Geocaching

Geocaching je dobrodru?ství, hra pro v?echny majitele GPS, spojující prostřednictvím internetu tisíce lidí po celém světě. Funguje díky přesnosti dne?ních GPS systémů a mo?nosti výměny informací o nově zalo?ených skrý?ích mezi účastníky hry. Ti pak mohou s délkovými a ?ířkovými souřadnicemi skrý?e vyrazit na lov. Odměna za nalezení se vět?inou ukrývá uvnitř plastikového kontejneru nebo zavařovací sklenice.

Vratislav Voral |Sobota 20.03.2010, 12:26 | About me | 0 komentářů

Olympiáda a národní hrdost.

Je týden po olympiádě a pořád mi vrtá něco hlavou. Hlavou mi to vrtá hlavně po sdělení, ?e na Slovensku chtějí zákonem vnucovat lidem národní cítění.
Prý se mají co týden vyvě?ovat státní vlajky a hrát hymna ve ?kolách a dal?í, „zajímavé nápady“. Zdá se mi, ?e u nich i u nás je něco ?patně.

Vratislav Voral |Sobota 6.03.2010, 23:07 | About me | 1 kometář