Stromy a stromořadí.

Tak jsem se zase dočetl v denním tisku o plánu na?ich cestářů pokácet pár stromů podle silnic.
V předchozím článku jsem je hájil a chválil při úklidu sněhu a doufám, ?e je nebudu muset odsoudit za necitlivé kácení stromů podle silnic.

Na?el jsem si na internetu statistiku nehod a ta říká, ?e nárazem do stromu zemřelo za loňský rok okolo stoosmdesáti lidí. Jedním z nich byl bohu?el i můj syn.
Ale proto přeci nebudu likvidovat stromy, které za nic nemohou.
Tak?e pevně doufám, ?e toto kácení stromů se bude zabývat jen stromy nemocnými, napadenými chorobami a ?kůdci, stromy starými a po?kozenými.

Vratislav Voral |Neděle 1.03.2009, 16:47 | About me | 0 komentářů

Zima

Zima. Kolik má podob.

Jedni říkají zima kouzelná, jiskřivá, ledová, mrazivá, sněhová.

Jiní zase protivná, nepřijemná, únavná, hnusná, dlouhá.

Ka?dý z nás na ni má svůj osobní vyhraněný názor. Kdo má rád zimní sporty, tak je spokojený se sněhem a mrazem, ten kdo preferuje procházky v romanticky zasně?ené krajině je také spokojený.
Ten kdo zase potřebuje dopravovat zbo?í, tak je nespokojený se sněhovou nadílkou, proto?e nedoveze zbo?í včas. Řidiči si je?tě víc ne? dříve musí dávat pozor na silnicích, které klou?ou a hodně jich nadává na silničáře, ?e se jim nedaří udr?ovat silnice sjízdné.

Vratislav Voral |Sobota 21.02.2009, 19:13 | About me | 1 kometář

Ji?ní Korea a Japonsko

Tak jsem se dnes zúčastnil promítání fotografií doprovázené zá?itky a postřehy z cest po Ji?ní Korei a Japonsku od Petra Slámy a Michala Čapka.

Bylo to zajímavé povídání o v?em, co se jim líbilo na těchto zemích, o univerzitách, kde byl Petr Sláma na stá?ích, o přátelích se kterými se tam seznámil i o zvycích té které země.

Vratislav Voral |Neděle 25.01.2009, 18:50 | About me | 0 komentářů

Čas letí Vá?ení.

Tak je zase dal?í rok za námi.
Není to sice ?ádné překvapení, ale jsme zase o rok star?í a tím prý i zku?eněj?í.
No já nevím,jak kdo, ale u mě to není moc znát. Chyby dělám pořád stejné, korektor je opravuje a u? se mnou ztrácí trpělivost a říká, ?e za ten rok, co pí?u, u? bych nemusel opakovat stejné chyby, ale asi jsem nenapravitelný. :-D

Vratislav Voral |Pondělí 12.01.2009, 16:58 | About me | 1 kometář

PF-FFFFF 2oo9

Jestli jste si v?imli, tak jsem opsal péefku z loňského roku od Vráti. I on na konci roku rekapituloval trochu celý rok a já si to neodpustím také.

Tak?e co nám rok dal a vzal? Začátek roku byl pro nás v?echny moc hezký, proto?e jsme byli v rodině spokojení a ??astní, ?e se máme a v?e se daří. Na Nový rok jsme si přáli jen to nej, ale ono se to nepovedlo.

Při?el dvacátý devátý leden a potkalo nás to nejhor?í, co mů?e rodiče potkat, ztratili jsme svého syna.Tak krátce jsem to napsal a tolik bolesti a hoře v nás bylo, je a je?tě dlouho bude, ne? to nejhor?í přebolí a zůstane jen smutná vzpomínka.

Vratislav Voral |Úterý 30.12.2008, 10:02 | About me | 1 kometář

Boj o Je?í?ka

Pře?ili jsme Dědu Mráze, pře?ijeme Santu Clause.

Toto je heslo, které jsem si na?el na stránkách „[http://www.zachrantejeziska.cz/index.php]“
Bě?í tam i petice za záchranu Je?í?ka a hodně nápadů jaký má Je?í?ek být.

Moje ?ena říkala po celé roky na?im dětem, ?e Je?í?ek je sice ten malý ve chlévě, ale jeliko? byl malý a chudý, tak mu lidé z celého světa nosili dárky a on na to nezapomněl. Teď , kdy? je velký, tak to v?em lidem vrací v podobě dárků, které nacházíme pod stromečkem.

Vratislav Voral |Sobota 20.12.2008, 23:11 | Zaujalo mě | 2 komentáře