Barvení vajíček

Aneb, jak jsme se zapojili.

Tak se u nás v Sobíňově rozmohlo ve velkém barvení vajíček. Vlastně nejen v Sobíňově, ale v celém ?irokém okolí, které se zúčastní velkolepé akce o překonání rekordu v délce navázaných kraslic do jednoho řetězu a tím pádem i rekordu v mno?ství vajec na jednom místě.
Proto?e, a? počítám jak počítám, podle mezisoučtu z některých ?kol se Sobíňovu rekord určitě podaří vytvořit.

Vratislav Voral |Neděle 29.03.2009, 14:47 | About me | 1 kometář

Výstava Sobíňov

Jistě jste se u? doslechli i dočetli v denním tisku o varhanách v sopotském kostele a snaze o jejich záchranu.

Občanskému sdru?ení se dost daří, na kontě přibývají pomalu ale jistě peníze a v?ichni dělají pro tuto věc maximum.
V pátek se na obecním úřadě uspořádala vernisá? obrazů od man?elů Bartů?kových z Úsobí, kteří zde budou mít jejich výstavu a případný prodej půjde z části také na varhany.
O nejzajímavěj?í díla se uspořádá aukce, ze které pak na varhany půjdou peníze v?echny.

Vratislav Voral |Neděle 22.03.2009, 20:20 | About me | 0 komentářů

Jaro a první ke?ky.

Tak se, jak to tak vypadá, lehce, ale opravdu lehce, klube z hlubokých sněhových závějí jaro.Přeci jen, kdy? ráno člověk vstává a jde do práce, tak je ze vzduchu cítit, ale jen jemně, jako kdyby si nebylo jisté, zda u? mů?e!

V kalendáři je první jarní den u? za necelý týden a ráno se přeci jen ozývají hlasy ptáčků zpěváčků a hned je nám trochu líp po těle. Dokonce se v sobotu ukázalo sluníčko, které jsme dost dlouho neviděli a docela se i oteplilo, tak?e jsme trochu v?ichni pookřáli.

Vratislav Voral |Neděle 15.03.2009, 14:56 | About me | 0 komentářů

Stromy a stromořadí.

Tak jsem se zase dočetl v denním tisku o plánu na?ich cestářů pokácet pár stromů podle silnic.
V předchozím článku jsem je hájil a chválil při úklidu sněhu a doufám, ?e je nebudu muset odsoudit za necitlivé kácení stromů podle silnic.

Na?el jsem si na internetu statistiku nehod a ta říká, ?e nárazem do stromu zemřelo za loňský rok okolo stoosmdesáti lidí. Jedním z nich byl bohu?el i můj syn.
Ale proto přeci nebudu likvidovat stromy, které za nic nemohou.
Tak?e pevně doufám, ?e toto kácení stromů se bude zabývat jen stromy nemocnými, napadenými chorobami a ?kůdci, stromy starými a po?kozenými.

Vratislav Voral |Neděle 1.03.2009, 16:47 | About me | 0 komentářů

Zima

Zima. Kolik má podob.

Jedni říkají zima kouzelná, jiskřivá, ledová, mrazivá, sněhová.

Jiní zase protivná, nepřijemná, únavná, hnusná, dlouhá.

Ka?dý z nás na ni má svůj osobní vyhraněný názor. Kdo má rád zimní sporty, tak je spokojený se sněhem a mrazem, ten kdo preferuje procházky v romanticky zasně?ené krajině je také spokojený.
Ten kdo zase potřebuje dopravovat zbo?í, tak je nespokojený se sněhovou nadílkou, proto?e nedoveze zbo?í včas. Řidiči si je?tě víc ne? dříve musí dávat pozor na silnicích, které klou?ou a hodně jich nadává na silničáře, ?e se jim nedaří udr?ovat silnice sjízdné.

Vratislav Voral |Sobota 21.02.2009, 19:13 | About me | 1 kometář

Ji?ní Korea a Japonsko

Tak jsem se dnes zúčastnil promítání fotografií doprovázené zá?itky a postřehy z cest po Ji?ní Korei a Japonsku od Petra Slámy a Michala Čapka.

Bylo to zajímavé povídání o v?em, co se jim líbilo na těchto zemích, o univerzitách, kde byl Petr Sláma na stá?ích, o přátelích se kterými se tam seznámil i o zvycích té které země.

Vratislav Voral |Neděle 25.01.2009, 18:50 | About me | 0 komentářů