Egyptolog Bárta: Jsme střecha Evropy. Spor o vodu se týká i nás. převzato z novinky.cz

Egyptolog Miroslav Bárta nevylučuje, ?e ekonomická krize by mohla vypuknut ji? pří?tí rok. Zároveň dodává, ?e jakákoliv krize, kterou jsme schopní předvídat, má své ře?ení a mů?e být očistná. Česká republika by podle něj neměla podceňovat změny klimatu, nebo? coby střecha Evropy by se v budoucnu mohla potýkat s nedostatkem vody.

Vratislav Voral |Neděle 30.12.2018, 08:04 | About me | 0 komentářů

PF 2019

Rok se s rokem se?el a ka?dý z nás dělá ve své hlavě trochu toho pořádku.

Promítá si v?echny úspěchy a neúspěchy loňského roku, co v?e je mo?no zlep?it ve vztazích, jak pře?ít stres, co udělat v pří?tím roce lépe a čemu se raději vyhnout. I já si v?dy projdu celý rok, zavzpomínám na v?e dobré, usměji se nad tím, co se nepovedlo a přeji si, aby byl dal?í rok jen lep?í.

Tak?e i Vám v?em, kteří sem občas zabrousíte, přeji jen v?e krásné v novém roce.

Vratislav Voral

obrazek

Vratislav Voral |Úterý 25.12.2018, 17:36 | About me | 0 komentářů

5.12.2018 ČERTI NA KEŘKOVĚ

Jako ka?dý rok se na Keřkově koná čertovský večer a kdo projde peklem, tak se za odměnu dostane do nebe. Bylo to moc povedené a jsem rád, ?e jsem se ho zúčastnil. Tady je poděkování v?em od mé mamky. V.V.

Vratislav Voral |Středa 19.12.2018, 19:35 | About me | 0 komentářů

Sobíňov 24. 11. 2018 posezení se seniory

Jako ka?dý rok, pořádala na?e obec posezení se seniory.

Pořadatelé se se?li po jedné hodině. Na stolech bylo připravené cukroví, je?tě se připravilo víno a ji? jsme čekali na první náv?těvníky.

Vratislav Voral |Pondělí 26.11.2018, 20:12 | About me | 0 komentářů

Sobíňov ? Svatý Martin 2018

Cha?ben Co znamená Cha?ben?

Název Cha-?-ben vznikl jako zkratka spojení slov „Cha-loupka ?-?astného Ben-jamína“.

Tato organizace je společenství mladých lidí a tento spolek vznikl pro o?ivení a obnovení zapomenutého Mariánského poutního místa v Sopotech.

Vratislav Voral |Sobota 17.11.2018, 15:57 | About me | 0 komentářů

SOBÍŇOV ? 100 LET REPUBLIKY

Sto let je dlouhá doba, vět?ina lidí se stovky nedo?ije, tak?e vzpomínky na vznik republiky u? máme pouze ze záznamu, z kní?ek a novinových zpráv. Historici tyto informace zpracovali, zapsali v?e, co bylo k zapsání a zdokumentování.

Vratislav Voral |Neděle 28.10.2018, 18:35 | About me | 0 komentářů