?VAMBERK 2015

Na tomto dvoře jsem devět let vyrůstal a jsou s ním spojeny krásné vzpomínky. Dnes bude zbourán, povede tudy dálnice. O tomto dvoře jsem na?el článek v ?evětínské kronice, tak se o něj podělím.

Přibli?ně dva kilometry od ?evětína se nachází panský dvůr ?vamberk. Bohu?el se jedná o dal?í z mnoha památek, která by měla být v nejbli??ích letech zbourána kvůli plánované dálnici a trati ?elezničního koridoru. Je?tě ne? k tomu dojde, máme poslední mo?nost si tento objekt prohlédnout.

Vratislav Voral |Sobota 10.12.2016, 22:36 | About me | 0 komentářů

POTOKING

Tak jsem si zadával do GOOGLU jména svých sourozenců a tu na mě kouká slovo „POTOKING“. Vymyslel ho můj bratr Jan a napsal krásný článek o jednom potoku na Slovensku, kde ?ije. Je to hezký článek a tak jsem se ho rozhodl dát i do na?eho blogu. Přeji pěkné počtení V.V.

5.7.2011. To, ?e prechádzka aj pozdĺ? horského potoka mô?e by? pekná, romantická, ale vďaka ľudskej „neporiadnosti“ aj odporná a znechucujúca, nás presvedčil Honza. Vymyslel nové slovenské slovo „potoking“. (Mo?no si to jazykovedci v?imnú)

Vratislav Voral |Sobota 10.12.2016, 21:56 | About me | 2 komentáře

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Václav Klaus ml.

Nevím, jestli se to v prvouce pořád učí. Asi jo. Oheň, milé děti, krásně v kamnech hřeje. Máme díky tomu na chalupě teplo. Ale pozor, kdy? chytne střecha a začne hořet ? tak to je hrozné. Chalupa nám shoří.

Vratislav Voral |Pondělí 5.12.2016, 17:23 | About me | 0 komentářů

Sobíňov, zahájení adventu ve ?kole.

Rok se s rokem se?el a zase je tady předvánoční a vánoční čas.
Vánoční čas začíná jako u? po tisíciletí adventem a tento advent musí mít nějaké důstojné zahájení.

Dnes si ho ka?dá obec sice upravuje k obrazu svému, ale určitě se nějaké zvyky nemění.

Vratislav Voral |Úterý 29.11.2016, 16:26 | About me | 0 komentářů

Sobíňov, posezení se seniory 2016.

Jako ka?dý rok, skoro od nepaměti, se v Sobíňově pořádá odpolední posezení se seniory.
Jsou na něj zváni v?ichni star?í občané na?í obce, aby si udělali před začátkem adventu pohodové, odpočinkové odpoledne a poseděli se svými spoluobčany.

Vratislav Voral |Neděle 20.11.2016, 11:18 | About me | 0 komentářů

Pár postřehů k měření rychlosti.

Nedávno na zastupitelstvo na?í obce při?la ?ádost od firmy na povolení ?úsekového měření? v na?í obci.
Prý jediné, co se po obci bude chtít, je trochu toho elektrického proudu, ostatní si firma zajistí sama. Kamery, instalace, propojení s úřadem i výběr pokut.

Vratislav Voral |Neděle 20.11.2016, 11:15 | About me | 0 komentářů