Zajímavý den na Novém Ransku.

Osadní výbor Nového Ranska ve spolupráci se Slévárnou a modelárnou na Novém Ransku uspořádal u příle?itosti 180 let obce a 130 let Pujmanovy strojírny den otevřených dveří a výstavu o historii obce.

Od rána se na nádvoří ozývaly zvuky motorů, které představovaly hlavní část výroby staré strojírny pana Pujmana a které nad?enci udr?ují v provozuschopném stavu.

I dal?í výrobky této strojírny vzbuzovaly zaslou?enou pozornost, a? u? ?lo o staré mlátičky Pluto, motorové sekačky na trávu, nebo hlavní hřeb této výstavky, kterým byl traktor zapůjčený z Muzea zemědělské techniky v Čáslavi. Na nádvoří se se?lo mnoho zájemců o prohlídku podniku a i na?i průvodci byli překvapeni, jaké mno?ství lidí se při?lo podívat.

Po úvodu a seznámení nás s historií podniku jsme se vydali do provozů. Pro?li jsme jak star?í provozy, tak i nové provozy s úsporněj?í a výkonněj?í technologií, jak na odlévání ?edé litiny, tak na odlévání hliníku a jeho slitin. Poznali jsme, ?e je to práce pro tvrdé, manuálně zručné a silné chlapy, kteří se mají na pracovi?ti co ohánět, aby dodr?eli kvalitu a mno?ství odlitků a mohu říct, ?e to není moc záviděníhodná práce.

Doopravdy to chce fortel a lásku k řemeslu, proto?e se pracuje za vysokých teplot a stále hrozí nebezpečí popálení. To samé se dá říct i o formířích, kterým projde za den rukama docela dost tun písku a dal?ího materiálu k výrobě forem a určitě se nemů?e zapomenout na tryskače, brusiče, svářeče a dal?í profese, které dávají odlitku konečný a oku lahodící vzhled.

Tyto konečné úpravy dělají i ?eny, o kterých řekl ná? průvodce pan Lána, ?e vlastně ony, jako pečlivěj?í pohlaví doká?í ten finální vzhled doopravdy dotáhnout k dokonalosti.

Celá prohlídka byla zakončena v modelárně, kde se tvoří modely nových výrobků a kde pracují machři ve svém oboru, proto?e i nejnepatrněj?í odchylka mů?e vést ke ?patnému odlitku a tím pádem i ke zmetkům. Ale, jak řekl pan Lána, tak se slévárna mů?e na své zaměstnance plně spolehnout a za jejich přispění bude firma dále dobře prosperovat a bude moci dále investovat do nových technologií, které povedou k dal?ímu rozvoji podniku.

Po této prohlídce jsme je?tě nav?tívili hasičskou zbrojnici, kde měl osadní výbor hezkou výstavku o historii obce a historii tkalcovství, které se zde také provozovalo ve velkém. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení kde si ka?dý mohl vybrat podle své chuti.

Mohu říci, ?e to bylo zajímavé dopoledne, kde se současní i bývalí zaměstnanci mohli pochlubit rodinným příslu?níkům se svou prací a určitě mohou být na ?svůj? podnik hrdí. To samé se dá říct o osadním výboru, kterému se tato akce také moc povedla.

Přeji v?em krásné dny a je?tě mnoho takto povedených akcí. Vratislav Voral obrazek

obrazek

skoro jako nové

obrazek obrazek
obrazek

ukázky výroby

obrazek obrazek obrazek obrazek

««« Předchozí text: LÉTO V ?ELEZNÝCH HORÁCH. Následující text: JAK JSEM SE DAL DO OPRAVY STARÉHO KREDENCE. »»»

autor: Vratislav Voral | Neděle 6.09.2015, 09:57 | tisk | About me | 2 komentáře | 238x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

reaguj[1] brácha pataputu

Kdy? jsem viděl fotky těch krásných strojů, vzpomenul jsem si na tu pohádku od Wericha kde princ jezdil na mopedu a ten dělal „pataputupataputupataputu…“ . Musel to být hezký den. :-)

Úterý 26.01.2016, 20:32
reaguj[2] vravor

Byl to hezký den a doufejme, ?e u? budou jen hezké. V.V.

Neděle 10.07.2016, 06:26
Přidej komentář!

  Gravatar povolen.Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.