AUTOMOBILOVÁ ORIENTAČNÍ SOUTĚ? ?KODA KLUB HAVLÍČKŮV BROD 2018

Tak jsme se zase po roce se?li u na?í soutě?e. Letos jsme ji? po ?estnácté vyrazili plnit na trase od leti?tě Havlíčkův Brod do neznáma, mnoho zajímavých úkolů, poznat hodně nových míst Vysočiny a orientovat se ve slepé mapě.

Po zahájení a rozpravě jsme najeli na jízdu zručnosti, která byla zpestřená tím, ?e řidič měl nasazené brýle, které byly neprůhledné, a spolujezdec musel navigovat.
V?e zvládla moje ?ena na jedničku a pak u? začal horor ?chlupaté čáry?. Ač by člověk řekl, ?e u? by to měl za ty roky znát, zase jsme se spletli a museli jet znova. Po druhé u? to ?lo lépe a po opsání dvou průjezdních kontrol jsme konečně jeli po správné trase.

A potom u? přes rodi?tě legendárního generála z 2. světové války Karla Kutlva?ra obec Michalovice, okolo ptačí budky to u? odsýpalo směrem na Dobronín a Polnou. Tuhle jsme zji??ovali vý?ku komína, támhle zase vzdálenost ke skupině stromů přes pole a jinde pro změnu číslo trafostanice.

Průjezdní kontroly jsme zvládli a po příjezdu do mezikontroly v Polné jsme se zanedlouho rozjeli do dal?í etapy.
Zde jsme pro změnu jeli podle skutečného tvaru kři?ovatek, dostali jsme se ke slepé mapě a k přísně stře?enému stromu na pomezí Čech a Moravy.
V kostnici v Ní?kově jsme změřili obvod stromu, kde jsme se přimotali k pohřbu,(snad jsme ho na?í činností nenaru?ili) a poté jsme, nám v?em neznámými silničkami, projeli do Modlíkova, ?i?kova pole a Macourova, kde jsme změřili obvod lípy a zapsali datum výstavby kapličky.No a pak u? přes Českou Bělou k cíli do Břevnice. Tam u? jsme, jako ka?dý rok, měli od místních hasičů připraveno perfektní zázemí, splnili jsme doplňkové disciplíny, kde jsme ?roubovali ?rouby na čas, vyměňovali disky, házeli ?ipky a jeli tu?kou po papíře slalom podle zrcadla.

I kdy? nás trochu potrápil počítač a výsledky vyplivnul se zpo?děním, tak věřím, ?e jsme si v?ichni celou soutě? u?ili a kochali se krásnou krajinou a excelentním počasím, které si jako v?dy, pořadatelé s předstihem objednali.

Tímto bych rád poděkoval v?em pořadatelům, kteří, ač vět?inou v seniorském věku, odvedli perfektní práci. Přípravu v?ech úkolů, najetí trasy, rozkreslení kři?ovatek, nafocení objektů a určení v?ech průjezdních kontrol, bych ohodnotil na jedničku s hvězdičkou, jen v tom vyhodnocení výsledků se budeme muset trochu polep?it.

Také děkuji v?em sponzorům, kteří dali hodnotné ceny a samozřejmě nesmím zapomenout ani na dámskou obsluhu, které se skvěle zhostily dvě na?e stálé pomocnice paní Kabrdová a paní Vyhnalíková. Poháry a věnce věnoval ná? ?koda klub a velký pohár pro vítěze je putovní, věnovaný starostou Havlíčkova Brodu.

Je ale potřeba poděkovat i v?em posádkám, které přijely, a bez kterých by v?echno sna?ení při?lo vniveč. Letos bylo 21 posádek a nejvzdáleněj?í byla a? z Telče.

Tak?e je?tě jednou v?em děkuji a doufám, ?e jsme si v?ichni tento den u?ili a budeme se tě?it na dal?í podobné akce od ?koda klubu.

Přeji v?em krásné letní dny. V. V.

:[https://photos.app.goo.gl/…VfaEvlBzoaI3] :[https://cs.wikipedia.org/…utlva%C5%A1r]

««« Předchozí text: Sobíňov - vítání občánků 2018 Následující text: dovolená 2018 »»»

autor: Vratislav Voral | Neděle 3.06.2018, 15:38 | tisk | About me | 0 komentářů | 121x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!

  Gravatar povolen.Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.