SOBÍŇOV ? 100 LET REPUBLIKY

Sto let je dlouhá doba, vět?ina lidí se stovky nedo?ije, tak?e vzpomínky na vznik republiky u? máme pouze ze záznamu, z kní?ek a novinových zpráv. Historici tyto informace zpracovali, zapsali v?e, co bylo k zapsání a zdokumentování.

I místní kronikáři mají podíl na tom, ?e se na tyto události nezapomíná. Na památku padlých ve světové válce byly stavěny pomníky a i ty nám říkají, co se v které době dělo. ?ádný pomník by se nikdy neměl odstraňovat, proto?e i ty jsou připomínkou dob dobrých i zlých.

U nás v Sobíňově jsme si společné úsilí Čechů a Slováků o nový Československý stát a jeho vznik, připomněli s úctou a pietou, která k podobným příle?itostem patří. Se?li jsme se u pomníku padlých z první světové války 27. 10. 2018 ve 2 hodiny.

Hasiči, polo?ení věnce, pěkně připravený projev pana starosty i ředitele muzea Vysočiny pana Kampa, doplněný ?ivou hudbou děvčat Procházkových a přednesu básniček dětí z místní ?koly, bylo doopravdy důstojné připomenutí těchto událostí před sto léty. Krásně zahraná Československá hymna jen umocnila dojemný okam?ik vzpomínky.

Tato pečlivá příprava nepři?la nazmar, proto?e se zúčastnilo okolo sta lidí, kterým není toto výročí lhostejné, a kteří v sobě mají hrdost na ná? malý, ale ji? sto let samostatný národ Čechů a Slováků. Je jen ?koda, ?e toto příkladné sou?ití dvou národů není ji? skutečností, ale věřím, ?e si i ka?dý samostatný národ sám za sebe, vede a povede dobře k prospěchu v?em.

Celá slavnostní akce byla zakončena odhalením nápisu u nově zasazené lípy ke stému zalo?ení republiky u památníku padlým z druhé světové války.

Přejme nově zasazené lípě hodně krásných a spokojených let, a přejme té lípě, hledící na ná? lidský svět z vý?ky své koruny, a? vidí ná? národ prosperovat, nenechat se nikdy, nikým zotročit a a? nás vidí ?ít dlouhý a spokojený ?ivot v tomto překrásném středu Evropy.

Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory ?umí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj.

Přeji České republice v?e krásné. V. V.

:[https://photos.app.goo.gl/…2nNszASHje28]

««« Předchozí text: ?koda 1000 MB aneb 1000 malých bolestí Následující text: Sobíňov ? Svatý Martin 2018 »»»

autor: Vratislav Voral | Neděle 28.10.2018, 18:35 | tisk | About me | 0 komentářů | 84x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!

  Gravatar povolen.Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.