Egyptolog Bárta: Jsme střecha Evropy. Spor o vodu se týká i nás. převzato z novinky.cz

Egyptolog Miroslav Bárta nevylučuje, ?e ekonomická krize by mohla vypuknut ji? pří?tí rok. Zároveň dodává, ?e jakákoliv krize, kterou jsme schopní předvídat, má své ře?ení a mů?e být očistná. Česká republika by podle něj neměla podceňovat změny klimatu, nebo? coby střecha Evropy by se v budoucnu mohla potýkat s nedostatkem vody.

A co změny klimatu? Ano, dal?í náznaky souvisejí se změnou klimatu, která se u nás projevila nebývalým suchem. To způsobilo, ?e není dostatek píce na zimu, zemědělci tak nebudou schopni u?ivit svá stáda a budou je muset vybíjet.

To dlouhodobě povede ke skokovému růstu cen v?ech masných a mléčných výrobků. V?dy? jen balíky slámy stály letos třikrát víc ne? loni.

Konečně velkou neznámou je, jak bude za současných měnících se podmínek probíhat refinancování státních obligací, kterých bylo v USA, dal?ích západních státech, ale i zemích třetího světa vydáno za stovky miliard dolarů.

Jsou i dal?í indicie? Z těch vnitřních v?dy se opakujících faktorů jakékoliv společnosti tu je viditelná krize společenské smlouvy, tedy nejen určitého sociálního smíru, ale i toho, ?e stát pravidla nejen určuje, ale také je vymáhá.

Kdy? soudy nejsou schopné odsoudit darebáky a zloději dostávají milost, jaké si z toho dne?ní mladá generace vezme ponaučení? Začne to brát jako něco normálního, proto?e se učí příklady, které vidí kolem sebe.

Vezměte si i obrovskou míru zadlu?ení populace, ve které se ocitla spousta lidí jen proto, ?e nepřečetla x stránek psaných drobným písmem. Bylo velkým selháním státu, ?e tu několik let prakticky toleroval otřesné půjčky a jen přihlí?el.

To v?echno vede k poklesu důvěryhodnosti a legitimity elit. Nemluvě o tom, jak jen odlo?ily ře?ení příčin krize z let 2007 a 2008. Pokud jde o současné lídry, obávám se, ?e mnoho z nich svými původními my?lenkami o světě a společnosti zaujmout nedoká?e.

Sociální povstání střední třídy před několika lety za?ili Britové, nyní ho ve formě protestů ?lutých vest za?ívají ve Francii, přitom nikdo přesně nerozumí tomu, proč se to děje. Je ale dobře mo?né, ?e mů?e souviset právě se ztrátou důvěry v elity, s frustrací z nepřehledné přítomnosti a obav z budoucnosti.

Poslední faktor, který je vhodné zmínit, je obrovský nárůst byrokracie a písemných předpisů a vyhlá?ek na cokoliv.

Kde se vzala nedůvěra k elitám? Některé důvody jsem ji? uvedl. Zčásti to souvisí i se současným stavem ?kolství, které bylo hrubě zglajch?altováno. Vytvořili jsme mýtus, ?e vysokou ?kolu musí mít prakticky ka?dý, máme velké úřady zaji??ující homogenizaci výuky S?.

Výsledek je, ?e se sní?ila výkonnostní la?ka, a legitimizovali jsme tím do výkonných pozic lidi, kteří by neměli za normálních okolností vůbec ?anci se podílet na jakémkoliv komplikovaněj?ím rozhodování. Nyní mají, proto?e si vyseděli ?papír?. To je časovaná bomba. ?ijeme v scestné představě, ?e lídři se dají vyprodukovat kurzy a ?koleními. Nesmysl. Lídra dělá lídrem jeho ?ivotní zku?enost a ?ivotní postoje. Tedy nic z toho, co by se dalo koupit nebo okecat. Mo?ná jsem tichý blázen, ale já ty budíky, co tikají, sly?ím.

Co válka? Nemyslím si, ?e v tuto chvíli je na místě mluvit o válce, čím? ale neříkám, ?e klimatické změny nepovedou k nárůstu potenciálu různých konfliktů, to je u? vědecky prokázané.

Ji? dnes jsme například svědky sporů mezi Izraelci a Palestinci o vodu, která je strategickým zdrojem. Podobně spory o vodu narůstají v Africe, velký problém to mů?e být i v Evropě. Ačkoli nám to dnes přijít nemusí, tak se to mů?e týkat i České republiky, proto?e jsme opravdu střecha Evropy, jeliko? ve?kerá voda teče od nás.

https://www.novinky.cz/…a-i-nas.html?…

««« Předchozí text: PF 2019 Následující text: rozhovor s Michaelou Fialovou převzato z Security Magazín »»»

autor: Vratislav Voral | Neděle 30.12.2018, 08:04 | tisk | About me | 0 komentářů | 99x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!

  Gravatar povolen.Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.